No5821  東1局10順目 東家  ドラ ドラ   作者:清澄校生

状況:234ソーはポン。対面が白中をポンしてこの手
 1. 牌1
 2. 牌2
 3. 牌3
 4. 牌4
 5. 牌5
 6. 牌6
 7. 牌7
 8. 牌8
 9. 牌9
 10. 牌10
 11. 牌11
 12. 牌12
 13. 牌13
 14. 牌14

No11386  東4局12順目 東家  ドラ ドラ   作者:緑

状況:トップの差10000点 3位
 1. 牌1
 2. 牌2
 3. 牌3
 4. 牌4
 5. 牌5
 6. 牌6
 7. 牌7
 8. 牌8
 9. 牌9
 10. 牌10
 11. 牌11
 12. 牌12
 13. 牌13
 14. 牌14

No8509  南2局10順目 北家  ドラ ドラ   作者:清澄校生

状況:現在三位トップとの差は14000点
 1. 牌1
 2. 牌2
 3. 牌3
 4. 牌4
 5. 牌5
 6. 牌6
 7. 牌7
 8. 牌8
 9. 牌9
 10. 牌10
 11. 牌11
 12. 牌12
 13. 牌13
 14. 牌14